Folkbildningsdagen i Hemse.

Gotlands folkbildningsförbund debuterar på söndagen med en s. k. folkbildningsdag i Hemse. Denna är i främsta rummet ägnad åt studiecirkelverksamhetens problem och har anordnats som en gemensam upptakt till det stundande arbetsåret i de olika organisationerna. Till folkbildningsförbundet äro som bekant anslutna utom folkhögskolan, länets föreläsningsföreningar och stadsbiblioteket i Visby följande länsorganisationer, som driva statsunderstödd studiecirkelverksamhet: I. O. G. T., A. B. F., J. U. F., N. T. O., S. L. S., blåbandsförbundet och kyrkliga bildningsförbundet. Som föreläsare har kallats en i studiecirkelarbetet beprövad instruktör, nämligen folkskolläraren Per Johannes från Leksand. Denne kommer att tala om »folkbildningsarbetets uppgift i kampen om de unga» och »studiearbetets organisation och arbetsmetoder». I anslutning till föreläsningarna beredes tillfälle till överläggning i hithörande spörsmål. Dagens program synes sålunda bliva ägnat att stimulera intresset för studiecirkelarbetet och låna vinkar och rad rörande dess bedrivande. Både ledare och medlemmar i cirklarna ha säkerligen nytta av de praktiska uppslag och den handledning, som därvid kan väntas. Säkerligen kommer det också att vara till gagn, att medlemmarna i de olika organisationerna få tillfälle att på detta sätt mötas samt utbyta tankar och erfarenheter.
Dagens förhandlingar öppnas kl. 10,45 f. in. av förbundets ordförande, rektor Rich. Löfvenberg, varefter följa de tämda föreläsningarna med diskussion. Under middagsrasten serveras gemensam middag för ett synnerligen moderat pris. På eftermiddagen få förhandlingarna, som då börja kl. 3, en mera festlig prägel, då nämligen Dalströmska orkestern och Dalströmska manskvartetten medverka. Då talar också hr Johannes över ämnet Henrik Ibsens »Brand». Allmänheten har givetvis tillfälle att deltaga såväl på förmiddagen som eftermiddagen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 september 1932
N:r 219

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *