Blodigt slagsmål

Sistlidne lördagas afton uppstod inne å konsul C. Stenbergs gård här i staden ett vildt och blodigt slagsmål emellan bemälde konsuls dräng Alfred Bokström å ena och 3:ne arbetare derstädes å andra sidan. Sedan man äntligen lyckats få slut på slagsmålet måste stadsfiskalen eftersändas får att besigtiga de slagne, hvilka dock, oaktadt hål i hufvudet och blodflöden, icke lära befinnas så farligt sårade. Konsul Stenberg anmodade polisen att inrapportera förhållandet till stadsfiskalen, hvilken dock, enär slagsmålet skedde inne å gården och icke å gatan, säger sig icke vara befogad att anställa åtal. Den vildsinte drängen har emellertid blifvit afskedad ur konsul Stenbergs tjenst.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 September 1874
N:r 71

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *