Befullmäktigade

d. 13 sistl. juli, kyrkoherden A. L. Hauffman att vara kyrkoherde i Hablingbo; d. 22 sistl. Aug. v. Pastor W. L. Klint att vara kyrkoherde i Wänge.
Till lediga kyrkoherdebeställningen i Östergarns pastorat af 3:dje klassen kunna ansökningshandlingar till domkapitlet i Wisby ingifvas innan d. 19 d:s.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 September 1874
N:r 71

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *