Landsbygden. Eskelhem.

ESKELHEM, 19 sept.
Valdagen igår förflöt hår i sämjans och ordningens tecken. Vädret var gynsamt och tillslutningen livligo För de äldre, som voro mer avlägset boende, bereddes tillfälle till skjuts till vallokalen. Och att allt gick juste blev till yttermera visso kontrollerat av tre obekanta herrar, troligen av hr Enbergs parti.
En välkomstfest var igår kväll anordnan i härvarande missionshus för metodistförsamlingens nye pastor Åke Thor, Klintehamn. Välkomsttalet hölls av Alfred Wessman, Alvena. Vid festen medverkade sångare från Klintehamn. Festen som hade lockat fullt hus, avslöts med tal av den nye pastorn.
Skörden av spannmål kan i stort sett anses avslutad och tröskningsresultaten i många fall kända. Höstsäden har här som på övriga orter givit gott resultat. Men vårsäden har lämnat mycket klent resultat såväl i kvalitet, som kvantitet, och något fullgott utsäde torde bli svårt att uppbringa. Mycket har gått till spillo under skörden, på grund av stråbrott. 5- á 600 kg. pr tunnland torde bli skördamaximum.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 september 1932
N:r 21

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *