En dödsfärd i Follingbo.

22-årig måleriarbetare omkommen.
Sent i lördags afton inträffade en motorcykelolycka i Follingbo, som krävde ett människoliv, Enligt vari vi inhämtat har måleriarbetaren Ragnar Vigström kommit körande motorcykel på landsvägen i närheten av Hallfreda gård och hade därvid såsom passagerare bak på motorcykeln brodern Helmer Vigström samt en kamrat, måleriarbetaren Helmer Karlsson. I den kurva landsvägen beskriver i närheten av Hallfreda hade farten av allt att döma varit rätt starark, varigenom förarin förlorat herraväldet öser maskinen med påföljd att motorcykeln kommit för långt ut på ena vägkanten och fortsatt omkr. 26 meter på sidan av vägen, där den hamnada mot en gärdesgård med slanor och taggtrådsstängsel. Såväl föraren som passagerarna slungades fram ett stycke och förbevo liggande. Helmer Vigström var emellertid snart på benen. Som genom ett under hade han undgått skador, medan det var värre ställt med hans broder och kamraten. Ragnar Vigström låg till synes livlös, Helmer Karlsson kvicknade dock snart till. Man anropade en förbipasserande bil och körde till lasarettet, men komna i närheten av silicattegelfabriken avled Ragnar Vigström utan att ha återfått sansen. Vid ankomsten till lasarettet kunde läkaren endast konstatera, att Ragnar Vigström var död. Han hade ådragit sig brott på skallbasen och andra skador. Helmer Karlsson hade dessbättre endast ådriget sig några skrubbsär, men han fick dock kvarstanna på lasarettet för vård. Lindrigast kom som nämt Helmer Vigström undan.
Enligt vad polisutredningen givit vid handen hade den döde och Helmer Karlsson besökt Barlingbo bl. a. för att hämta Helmer Vigström. Den omkomne fullgjorde sitt repetitionsmöte på Visborgs slätt och hade, liksom Helmer Karlsson, permission över söndagen för att köra till Klintehamn, där alla tre hade sitt hemvist.
Den så sorgligt omkomne beskriver som en mycket skötsam och duktig ung man, Han efterlämnade moder, som är änka och bosatt i Klintehamn, samt sex syskon.
Motorcykeln hage Ragnar Vigström köpt begagnad i Örebro, där han vistats någon tid, och som en egendomlighet kan omnämnas, att en dödsfärd förut lär ha ägt rum med samma motorcykel.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 september 1932
N:r 217

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *