Lokala bidrag till kemiska stationerna?

Lantbruksstyrelsen har begärt yttrande från hushållningssällskapen s ombud, huruvida icke den kemiska undersökaingsverksamheten för jordbrukets fromma kunde grundas på ett mera allmänt understöd från hushållningssällskapens sida.
Styrelsen erinrar att granskningsnämden föreslagit en beskärning av nu utgående statsbidrag till de kemiska stationerna i Linköping, Kalmar, Visby, Halmstad, Skara, Örebro, Västerås och Härnösand. Styrelsen har mad hänsyn till detta förslag begärt medel för utredning rörande frågan om de kemiska stationernas förläggning, ,ekonomi m. m. F. n. bevilja endast Blekinge och Älvsborgs läns norra hushållningssällskap bidrag till stationerna resp. Kalmar och Skara med resp. 900 och 600 kr. Enligt styrelsens förmenande skulle ett mera allmänt deltagande från hushållningssällskapens sida ifråga om beviljande av anslag måhända på ett förmånligt sätt lösa frågan. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 september 1932
N:r 216

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *