Riksdagsmannavalet

äger rum i Visby stad på lördagen och i alla kommuner å Gotlands landsbygd på söndagen.

I staden
rösta personer, som äro skrivna i Norderroten, S:t Hanseroten och Klinteroten i rådhusrättens lokaler 1 trappa upp i rådhuset,
personer skrivna i Strandroten eller området utanför murarna i drätsel?ntorets lokaler i rådhuset.
Valpokalerna hållas öppna från 9 f. m. kl. 9 e. m.

På landsbygden
ära vallokalerna i allmänhet öppna kl. 9 f. m.-3 e. m. samt kl. 5-8 e. m. Uppehåll äger dock rum under tiden för högmässogudstjänst i församlingen.
särskilda valtider gälla i Lye, där val sker kl. 9-11 f. m. och 5-7 e. m., i Västkinde, där tiderna ära kl. 1O-2 och 4-7, samt i Sanda, där vallokalen hålles öppen 1-7 e. m.

Röstberättigad
är envar, man och kvinna, som är född senast år 1908 och alltså i år fyller 24 år. Undantag gäller för den som är i konkurs, omyndig, omhändertagen av fattigvården eller ådömd straffpåföljd. Vid riksdagsmannaval medför försummelse att erlägga skatt icke mistad rösträtt.
Äkta makar äga rösta för varandra genom användande av s. k. röstsedelsförsämlelse.

Kvinnorna måste fram
till valurnan! Icke minst landsbygdens kvinnor, jordbrukets kvinnor, måste tänka på sin plikt och avge sin röst, antingen personliga eller med röstsedelsförsändelse.

Var bor du?
Röstanda i staden bör i förväg taga reda på de nya kvartersbeteckningarna för den fastighet, i vilken han bor. Eljest försvåras och fördröjes valförrättningen.

Underrättelse
från magistraten eller valnämden om, att person saknar rösträtt, gäller vanligen endast kommunal rösträtt och icke riksdagsmannaval. Den, som saknat kommunal rösträtt, har oftast ändå rätt att välja riksdagsman.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 september 1932
N:r 215

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *