Kemiska stationen i Visby.

Stockholm, 16 sept. (TT. Spec.) Föreståndaren för kemiska stationen i Visby har till lantbrukarstyrelsen ingivit berättelse över stationens verksamhet under verksamhetsåret 1931-1932. Antalet undersäkta prov har under denna tid uppgått till 96,265, varav icke mindre än 95,729 å mjölk och mejeriprodukter. Av prov av oskummad mjölk, som närmare undersökts, hade nio av dem genom skumniag berövats 30-60 procent av sin fetthalt eller utspätts med skummjölk i motsvarande grad. Nio av proven kunde anses misstänkta för skumning eller spädning med skummad mjölk och fyra voro spädda med vatten i avsevärd grad. Inkomsterna av verksamheten ha under verksamhetsåret uppgått till 27,901 kr. och behållningen uppgick till 629 kr.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 september 1932
N:r 215

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *