Vägfullmäktige ersätta vägstämma?

I sitt nu framlagda betänkande med förslag till lag om allmänna väga och lag om vägdistrikt ha vägsakkunnige försöksvis verkställt en vägdistriktsindelning inom en del län samt i samband härmed utfört en biräkning angående det antal vägfullmäktige, som skulle komma att väljas i de olika vägdistrikten.
Enligt förslaget till lag om vägdistrikt ersättes den nuvarande vägstämman av vägfullmäktige. Landsbygdens indelning i vägdistrikt ankommer på konungen, men de sakkunniga ha, då flertalet av de nuvarande distrikten mitste anses för små, ansett sig böra förarda sammanslagning av hittillsvarande distrikt.
I Gotland föreslås två vägdistrikt med 31 fullmäktige i det ena och 32 det andra distriktet. (TT.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 september 1932
N:r 214

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *