Poliskårens lönefråga.

Visby polisförening hade i skrivelse.till stadsfullmäktige hemställt, att beslut måtte fattas eller resolution meddelas på den framställning, som föreningen i april 1930 överlämnat till stadsfullmäktige om förbättrade löneförmåner, så att det föreliggande ärendet måtte kunna bliva avgjort före utgången av innevarande år. Polisföreningens skrivelse har av stadsfullmäktige remitterats till drätselkammaren.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 september 1932
N:r 213

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *