Flyttad pilsnerdricksrättighet.

Handlanden Gösta Löfveberg har hos länsstyrelsen anhållit om tillstånd att få överflytta sin rättighet, till försäljning av pilsnerdricka för avhämtning från den nuvarande affärslokalen i huset n:r 1 vid Adelsgatan till lokal i huset n:r 2 vid samma gatan (handlanden Edw. Löwgrens nuvarande affärslokal). Nykterhetsnämden och beredningsutskottet hade tillstyrkt framställningen, enär de funnit den nya lokalen lämpligare än den nuvarande, och stadsfullmäktige instämde i deras yttrande.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 september 1932
N:r 213

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *