Dödsfall.

Efter en tids sjukdom avled härstädes i går änkefru Marie Louise Kihlberg i den höga åldern av 82 år.
Den bortgångna var född i Stargarth i Tyskland den 6 aug. 1850. Rikt utrustad i musikaliskt avseende, uppträdde hon redan sex år gammal och gav konserter. Efter att ha fullföljt sina studier vid konservatoriet i Berlin, ägnade hon sig på allvar åt musiken och gjorde konsertresor i flera länder, varunder hon även besökte Ryssland. Vid 20-årsåldern kom hon också över till Sverige, där hon sedermera ingick äktenskap med teaterdirektören Constantin Rodhe, vilken avled år 1887. Ar 1897 ingick hon nytt äktenskap med byggmästaren C. G. Kihlberg härstädes och har sedan dess varit bosatt här i Visby. Även här har hon utövat musik, bl. a. som mångårig biografpianist. Hon ansågs på sin tid som en av vårt lands allra främsta pianister, men var liven på andra områden rikt utrustad och bl. a. myoket språkkunnig. Under sin tid här i Visby har bon levat i stillhet och föga talat om de triumfer, som hon i yngre dagar firat. De som haft tillfälle att komma i kontakt med henne, minnas henne som en fin och älskvärd gammal dam, alltid vänlig och glad mot alla.
Hon sörjes närmast av tvenne systrar härstädes samt av brorsbarn.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 september 1932
N:r 213

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *