Berättelser till stadsfullmäktige.

Stadsfullmäktige ha beslutat att för sin del bevilja styrelsen för Gotlands läns arbetsförmedling ansvarsfrihet för dess förvaltning under år 1931.
— Gotlands sjukhem har till stadsfullmäktige överlämnat sin revisionsberättelse för förlidet år, vilken lades till handlingarna.
— Även Svenska trafikförbundets årsberättelse, som överlämnats till stadsfullmäktige, lades till handlingarns.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 september 1932
N:r 213

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *