Dödligheten i Visby.

En av medicinalstyrelsen nu framlagd undersökning rörande dödligheten i städerna år 1930 ger vid handen att under detta är avleda i Visby 85 män och 84 kvinnor eller
sammanlagt 169 personer. Av männen voro de flesta eller 43 över 60 år, 13 i åldern 40-60 år samt 12 i åldern 20-40 år. Bland kvinnorna dogo 46 i åldern 60 år och däröver, 14 i åldern 40-60 år samt 11 i ålder 20-40 år. 10 mankön och 6 kvinnkön uppnådde ej ett års ålder.
Vad dödsorsaken beträffar avleda bl. a. 14 av ålderdomsavtyning, 30 i tuberkulos, 3 av sockersjuka, 8 av hjärnblödning, 22 av kronisk hjärtsjukdom, 7 av lunginflammation, 1 av blindtarmsinflammation, 18 i kräfta samt 10 till följd av olyckshändelse. (TT. Spec.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 september 1932
N:r 212

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *