Återutvandringen från Amerika.

Enligt en till engelska regeringen ingifven berättelse hafva under år 1874 icke mindre än 441.000 person återvändt till Europa från Förenta staterna. De britiska konsulaten i Newyork, Filadelfia och Baltimore öfverhopas med ansökningar om fri resa till England, hvilket naturligtvis icke kan bifallas.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 Juli 1875
N:r 59

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *