Avgående landsfiskal.

Svante J. Lindström.
Svante J. Lindström.
Landsfiskalen i Burgsviks

Medalj för nit och redlighet i rikets tjänst.
Svante J. Lindström fyller i morgon 65 år och uppnår därmed pensionsåldern, varför han i dag lämnar sin tjänst. Redan på lördagen avtackades han av landshövding Rodhe på länsstyrelsens sessionssal härstädes i närvaro av länsstyrelsens tjänstemän. Landshövdingen uttalade därvid sitt tack till den avgående landsfiskalen för det plikttrogna och samvetsgranna sätt, på vilket han under en mångårig verksamhetstid skött sin befattning. Såsom en erkänsla för denna hans gärning överlämnade också landshövdingen till honom medaljen av guld i femte storleken för nit och redlighet i rikets tjänst.
Svante Lindström är född i Öja den 6 sept. 1867. Efter studier vid läroverket i Visby avlade han länsmans-examen år 1888 och tjänstgjorde som extra tjänsteman vid landsstaten i Gotlands län åren 1888-1900. Sistnämda år utnämdes han till kronolänsman i Gotlands södra fögderis södra distrikt och konstituerades sedan till landsfiskal i Burgsviks distrikt 1918. Sån post där har han alltså innehaft i 32 år, varunder han väl gjort sig förtjänt av den utmärkelse, som nu tilldelats honom.
Landsfiskalstjänsten i Burgsviks distrikt uppehållas av e. landskanslisten Fritz Stengård, tills ny innehavare av densamma blivit förordnad.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 september 1932
N:r 245

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *