Turistsäsongen 1932.

En liten missuppfattning hade fått plats i återgivandet av det samtal, som i gårdagens nummer avhandlades under ovanstående rubrik. Vår interlokutör hade icke bestämt velat påstå. att alla andra turistområden i Sverige rönt samma framgång som Gotland, men väl att så skulle varit förhållandet, ifall de upplysningar, som kommit till synes här och där i pressen, äro grundade på fakta.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 September 1932
N:r 203

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *