Utmärkelser.

Fru Ulla Herlitz och Klintberg & C:o, hvilka, såsom vi förut berättat, bevistat det stora landtbruksmötet i Mariestad, hafva fått sig tillerkända hvarsin silfvermedalj, den förra för sin strumpstickningskonst, de sednare för utställda marmorarbeten.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 19 Augusti 1874
N:r 65

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *