Avtalsförhandlingar vid Fårösunds norra gatt.

Som i går i korthet omnämdes förekom i går förmiddag en kortare arbetsnedläggelse vid vattenfallsstyresens arbeten i Fårösunds norra gatt. Därute pågår som bekant en del borrnings- och sprängningsarbeten för gattets fördjupning och inalles äro ett 20-tal man sysselsatta vid arbetena ifråga, vilka dr vas i vattenfallsstyrelsens regi med arbetschefen kapten Lars Lawski som ledare. Ett dussin pråmkarlar och däcksmän hade nu begärt ökad lön, ,sch nå lördagskvällen beslöt& de nedlägga arbetet till dess lönefrågan blivit rntlerad. Arbetet låg också nere på måndagsförmiddagen, men återupptogs på middagen, sedan överenskommelse träffats om att arbetet skull fortgå ostört under den tid förhandlingarna pågå.
En del arbetare ha här månadslön, men arbetet utföres även på s. k. premieackord. Något närmare om storleken av de anspråk, sam nu framkommit, kan icke f. n. nämnas. En del av arbetarna för att icke äga de flesta äro visserligeen gyodikahatiskt anstrukna, men de äro eljest anslutna till respektive väg- och vattanbyggnadsarbetareförbundet. Grov- och fabriksarbetareförbundet, Järn-och metallindustriarbetare förbuodet samt — en man — Eldareunianon. De som nu beröras av löneförhandlingarna, vilka för övrigt vänts pågå någon vecka, ära gotlänningar. De fastlänningar, som sysselsättas vid arbetena i norra gattet, äro i huvudsak specialarbetare, som tidigare arbetat vid vattenfallsstyrelsens arbeten. Det vill synas sam om tidpunkten för en aktion för höjda löner knappast är på sin plats nn, när tiderna äro så tryckta, och t. ex. stenindustrien på norra Gotland delvid nödgats slå igen. Löneaktionen vid norra gattet är emellertid helt fristående och har ingenting att göra med lönerna vid stenbrotten på norra Gotland.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 30 augusti 1932
N:r 200

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *