Allmänne åklagarens sista mål.

Landsfiskalen i Burgsviks distrikt, Svante, J. Lindström, fyller den 6 september 65 år och ingår därmed i pensonsåldern. I anledning härav och att landsfiskal Lindström vid södra häradsrätten vid Skogs i Levide i går handlade sitt sista mål som allmän åklagare höll rättens ordförande, häradshövding Hugo Krok, ett anförande, i vilket han frambar samhällets tack till landsfiskal Lindström för dennes långa och trogna tjänst sch nyttiga samhällsgärning som allmän åklagare. Häradshövdingens anförande åhördes stående av samtliga i tingssalen närvarande.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 30 augusti 1932
N:r 200

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *