Fixt anslag för ämbetsverkens expenskostnader?

Arkivdepån i Visby säger sig yttrande till k. m:t intet ha att erinra mot riksdagens granskaingsnämds förslag att varse statligt ämbetsverk erhåller ett visst anslagsbelopp, varav samtliga expensmedel skola bestridas. Visserligen kan betänklighet göras gällande mot förslaget att inbegripa bränsleutgifterna i expensutgirterna, men några större olägenheter torde ej behöva uppstå härav. (H.B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 augusti 1932
N:r 198

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *