Tjenstledighet och förordnande.

Kronofogden H. N. Wolff har, för helsans vårdande, beviljats ytterligare tjenstledighet under en månad från den 26 innevarande juli och har stadskassören J. G. Frendin förordnats att under sagde tid förestå kronofogdetjensten i länets södra fögderi.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 Juli 1875
N:r 58

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *