Eldsvåda i kronobageriet.

Mellan kl. 4 och halv 5 i morse utbröt eldsvåda i kronobageriet å Visborgsslätt, men dessbättre blev branden upptäckt i tid och faran av värjdes snart.
Vaktposten i gamla lägret hade sett rök uppstiga från bageriet, och då han fann detta underligt, eftersom personalen ej börjar arbetet förrän kl. 5 f. m., alarmerades kårens brandberedskap. Det befanns, att eld uppstått i ett rum intill stora bagerisalen, men framåt 6-tiden var branden släckt och några större materiella skador hade icke åstadkommits. Taket, som var av trä och väggarna omkring en i rummet varande tegelugn hade blivit brända jämte ett litet skåp, där en del rengöringssaker förvarades. Enligt vad vi inhämtat uppskattas värdet av det brandskadade till något över 250 kr., varav mjöl för omkr. 150 kr. Dessutom hade cirka 50 kg. spisbröd förstörts. Huru elden uppkommit är ännu icke klarlagt, men man lutar åt den åsikten, att någon överhettning vålatkontakt i den elektriska belysningsledningen. Den i tegelugnen förvarade veden, vilken ditlägges på kvällarna för att den skall vara torr på morgonen, hade icke berörts.
Såväl stadens brandkår som A. 7:s brandberedskap anlände till brandplatsen så fort sig göra lät, men det värsta släckningsarbetet hade givetvis I. 18:s brandberedskap hunnit utföra.
Förhör angående eldsvådan ägde rum kl. 2 i dag å kårexpeditionen under överstelöjnant Tillbergs ledning.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 augusti 1932
N:r 195

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *