På sin 50-årsdag i dag

har konsuln och bokhandlaren Sven Lindberg blivit föremål för mycket omfattande och hjärtliga hyllningar. I morse uppvaktades han av personalen i Sylve Norrbys bokhandel med en ståtlig blomsteruppsats, och sedermera har frimurareföreningren Gotlands Andreasbröder likaledes uppvaktat med en större blomsterkorg. Från 50-åringens personliga vänner överlämnades en ståtlig och dyrbar kristallkrona i barockstil och från Visby tennisklubb en tennbägare. Från Svenska pappershandlareföreningen anlände ett större tennstop med tillhörande mindre tennbägare, från A.-B. Sveriges litografiska tryckerier ett silverfat och från firman Albert Bonnier ett större bokverk samt från Axel Eliassons konstförlag en tennskål och från A.-B. Gustaf Melin i Göteborg en större blomsterkorg. Även från vänkretsen ha givetvis blommor i massor kommit jubilaren till del och ett mycket stort antal telegram har under dagens lopp inströmmat.
I eftermiddag ger 50-åringen herrmiddag för ett större antal inbjudna Personer på Snäckgärdsbadens restaurang.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 augusti 1932
N:r 192

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *