I konfirmandkursen för manlig ungdom,

som för närvarande pågår i Västergarn med förläggningsplats vid Kronholmen, deltaga ett 30-tal unga. Kursen inleddes i går kl. 8 f. m. med korum, varefter följds bibelstudium av kursledaren, pastor John Nilsson, Stockholm, över ämnet »Hur blir man en kristen». Kl. 4 e. m. talade kyrkoherde A. Kronqvist, Burs om »Kyrkokunskap», och kl. 8 e. m. var det föredrag av kyrkoherde E. Hejneman, Alva, över ämnet »I asbetet». Dagen avslöts med aftonbön av pastor Isberg, Stenkumla. Dagens program inleddes med morgonbön och bibelstudium. I eftermiddag talar kursledaren om »Kyrkokunskap», och kyrkoherde H. Carlson, Sanda, håller ett föredrag över ämnet »I hemmet». Mellan föredragen beredas deltagarna tillfälle till bad och idrottslekar under teol. stud. F. Thuressons ledning.
I morgon hålles högmässa kl. 10 f. ni. i Västergarns kyrka med predikan av kursledaren. På eftermiddagen företas en utflykt till Sanda, där friluftsmöte hålles i prästgårdens park. Som talare medverka lektor T. Nyström, folkskollärare G. Wallberg, Lye, i stället för folkskollärare R. Carlson, Gothem, som blivit Förhindrad, samt kyrkoherde G. Sjöberg, Klinte. Ämnen för föredragen äro: »Vårt fosterland», »Vår kyrka» geh »Vår Herre». Efter en kafferast avslutas kursen i Sanda kyrka, där kontraktsprosten G. Reuser, Dalhem, talar över ämnet »I kyrkan».

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 augusti 1932
N:r 192

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *