Celebert besök.

Vid vågbrytaren förtöjde i morse ett vitt skrov med amerikanska flaggan vajande från flaggspelet akter. Båten ser på avstånd ut som en finare lastångare, men är i själva verket motorlustjakt, ehuru den en gång varit svenskt motorfartyg. Jakten heter nu på indiansktklingande tungomål Ut:mana och äges av den amerikanske miljonären och konservfabrikanten mr Armour. Det imponerande fartyget, som för Newyorks Yacht Clubs standert på förtoppen, tillhörde tidigare Svenska Ostasiatiska Kompaniet och hette då Svealand. Svealand byggdes 1917 i Stockholm, mätte då 1,036:48 brutto registerton och hade ett franidrivningsmaskineri av fotogenmotorer på sammanlagt 700 hkrs styrka. Eartyget inköptes så av mr Armour som 1924 lät ombygga detsamma för sitt nya ändamål — det fick en mycket luxuös och bekväm inredning — på Eriksbergs verkstad i Göteborg, varvid även maskinkraften borde ha ökats.
Befälhavarens namn är J. Williams. Utowana har före Visby besöks bl. a. Göteborg och Stockholm, från vilken bistnämda plats fartyget nu kommer. Det torde kvarligga här åtminstone över morgondagen. Kapten A. Lyth härstädes, som i 5 ½ år tjänstgjort ombord å mr Armjours förra lustjakt, segeljakten Utowana, fungerar uddar besöket här som ciceron. Mr Armour medför på denna resa rågra medlemmar av en studiekommission från Amerikas Departement of Agriculture, vilka bl. a. studera fruktodling. På middagen i dag avlades lett besök hos hr David Lund vid Ende i Lojsta, där dennes stora fruktodlingar besågos, och i eftermiddag besökes hushållningssällskapets trädgårdsskola vid Österväg. Mr Armour själv medföljde dock icke på Lojstafärden utan reste i stället på middagen ut till Snäckgärdsbaden.
Mr Armour, som för denna resa lämnade New York sista maj och besökte Norge innan man kom till Sverige, har besökt Visby en gång förut, nämligen 1912, då han med sin segetjakt Utowana ankrade på redden här på väg till Olympiska spelen i Stockholm, vid vilka han fungerade som en av ledarne för den amerikanska truppen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 augusti 1932
N:r 191

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *