Hindenburg och Hitler kunde icke enas.

Nationalsocialisterna nu i öppen kamp mot regeringen.
Berlin, 13 aug. (TT) De avgörande förkandlingar, som under dagens lopp väntade bringa klarhet i regeringsfrågan, inkeddes lördagsförmiddagen ett besök, som Hitler avlade hos rikgvärnsminister von Schleicher. Detta besök var en förberedelse till Hitlers överläggningar med rikskanslern och rikspresidenten. Efter besöket hos von Schleicher begav sig Hitler till rikskanslern, Hindenburg fasthåller vid att Hitler icke kan komma i fråga som rikskansler, emedan rikspresidenten på grund av de senaste årens erfarenheter absolut är emot varje partiregering. Hitlers utnämning till rikskansler skulle enligt Hindenburgs uppfattning betyda, att presidialkabinettet von Papen skulle ersättas av en partiregering.

Den avgörande förhandlingen var kort.
Berlin, 13 aug. (TT) Hitlers audiens hos rikspresident v. Hindenburg ägde rum vid 1/2 5-tiden och var rade omkring tjugo minuter. Rikspresidenten uppmanade nationalsocialistiska partieta ledare att inträda
i regeringen, resp. låta några av sina representanter inträda i densamma. Hitler krävde däremot hela makten i riket. Rikspresidenten avslog detta krav med den motiveringen, att han inför sitt samvete och inför fosterlandet icke kan bära ansvaret för dess uppfyllande.
Därmed har förhandlingarna med Hitler haft ett negativt resultat.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 augusti 1932
N:r 187

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *