Valrörelsen.

Även under gårdagen hade politiska möten anordnats på olika håll på ön av olika partier. Bondeförbundet och S. L. U. hade sålunda i går möten dels i Eksta där agronom G. Gradelius och hr G Bendelin talade, och dels i Näs, där riksdagsman Arvid Gardell och hr C. Widén, Follingbo, medverkade som talare.
Från högerpartiet talade redaktör Gust. Svedman i Alskogs skyttepaviljong.
Nationalsocialisterna rapportera ett möte i Follingbo på fredagskvällen med kontraktsprosten Kihén som talare och socialdemokratiska ungdomsklubbister från Visby som opponenter samt ett möte i Sate i går, då löjtnant Steffen höll föredrag och sju lantarbetare enrollerades i partiet.
För socialdemokraterna talade slutligen riksdagsman Allan Andersson i går i Havdhem och Burgsvik, varvid han var särskilt angelägen att övertyga sina åhörare, att socialdemokraterna varit synnerligen vänligt sinnade mot jordbruket.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 augusti 1932
N:r 187

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *