Rättegångs- och Polissaker.

På begäran intages följande: Kongl. Svea Hof-Rätt har genom utslag af den 16 juni detta är fastställt Wisby Rådstufvurätts d. 20 Oktober sistl. år gifna utslag, hvarigenom Stadsfogden O. N. Hallgren i Wisby på grund af 25 cap. 17 och 22 §§ strafflagen, blifvit dömd att för visad oskicklighet och oförstånd i sin tjensteutöfning böta 25 kr. samt ersätta målsegaren, Urmakare Norstedt, och i målet utkörda vittnen med tillsamman 106 kronor 90 öre.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 Augusti 1874
N:r 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *