Postångfartyget Sofia.

Befälhafvaren å detta fartyg har af generalpoststyrelsen fått mottaga nya instruktioner, äfvensom ny taxa blifvit fastställd för befordran med nämda fartyg af passagerare och gods. Vi känna väl ej ännu innehållet af den nya taxan, men hoppas att hon måtte vara något rimligare än den förra, nästan godtyckligt uppställda!

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 Augusti 1874
N:r 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *