Vackra motiv från Visby

har en ung finlandssvensk målarinna, fröken Anna Almqvist, som en tid vistats här, fångat på sina dukar, och hon har au anordnat en liten utställning av tavlorna i firman Ridelius bokhandel på S:t Hansgatan. Expositionen omfattar sju tavlor med motiv från Visby och sju med motiv från Åbo. Särskilt Visbydukarna ha ju för oss det största intresset, och om än fröken Almqvist icke lyckats upptäcka motiv från vår gamla hansestad, som kunna kallas nya, äro dock de dukar, hon målat, av stort intresse. Bl. a. har hon på en duk framtrollat ett stycke av Silverhättan i solsken, med skuggor och dagrar, som ge en stämningsfull skönhet åt bilden, och en interiör från Helgsands ruin år fångad med talang. En annan ruin, S:t Olofs i Botaniska trädgården, ligger inbäddad i lummig grönska: priset bland dukarna tar kanske det av konstnärerna mycket omhuldade motivet Kruttornet och fiskarporten, vilket fröken Almqvist gett en särskilt naturlig prägel; här torna molnhopar upp sig i bakgrunden medan ännu solskenet insveper idyllen i grönt, grått och röft. Abotavlorna visa bl. a. interiörer av Åbo slott m. m., allt utmärkta saker. Fröken Almqvist, som är bosatt i Åbo men svensk undersåte, har studerat konst i Åbo och fick i fjol ett stipendium. Det är förövrigt icke första gången hon är här i Visby, där hon även i fjol fångade några motiv på duken. En veckas tid kommer utställningen att pågå, och den är väl värd ett besök.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 11 augusti 1932
N:r 184

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *