Väderlek och årsväxt.

Väderleken har under de senaste dagarne varit särdeles skiftande. I lördags oeh söndags rasade en ganska stark storm som dock på måndagen något saktade sig. På söndagsafton föll åter ett välgörande regn.
Rågskörden pågår nu allmänt, men blir tyvärr föga gifvande. Nederbörden har dock verkat mycket gynnsamt på rotfrukterna, så att dessa torde komma att lemna en bättre skörd, än man förut vågat hoppas. Äfven höstbetet bar vunnit mycket på regnfallen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 Augusti 1874
N:r 61

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *