Teater.

Brobergska sällskapet gaf i söndags sin första representation, dervid de gamla bekanta styckena ”Porträttet eller den lefvande bilden”, ”Professorn njuter landtluft” och ”Jovial” uppfördes inför en icke så alldeles fåtalig publik.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 Augusti 1874
N:r 61

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *