Syneförrättning.

Sedan undertecknad förordnats att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av sanka marker tillhörande hemmanen Kvie, Kyrkebys och Olarve och från desamma avsöndrade lägenheter samt prästgården uti Hangvar socken av Gotlands län, så kommer sammanträde av synemännen att hållas i Hangvars kommunalrum tisdagen den 30 augusti 1932 kl. 11, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.
Visby den 8 aug. 1932.
På tjänstens vägnar:
Gottfr. Wadman,
Statens lantbruksingenjör.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 augusti 1932
N:r 182

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *