Ungdomslogernas sommar läger

höll i går fest vid Hammars i Lärbro. Lägret, som är beläget i en vacker löväng vid Vägomeviken, har hyst cirka 250 ungdomliga invånare, som idkat friluftsliv och samlat krafter till skolarbetet under vintern. Vid festen i går hade helt naturligt alla mammor och pappor samt en hel del andra intresserade infunnit sig, så att besökareantalet uppgick till omkring 1,000 personer. Efter en unison sång hölls hälsningstal av folkskollärare Edvard Kahlström, Roma, vilken även dirigerade Roma sångkör, som medverkade med vacker och uppskattad körsång. Programmet upptog vidare föredrag av folkskollärare Gösta som talade om ungdomen förr och nu, om godtemplarordens arbete m. m. Herr Ivar Alyhr läste elikter, ett par spelmän från Lärbro lockade fram sköna toner ur felan och S. G. U:s danslag folkdansade. Dessutom roade barnen sig med en del idrottsliga lekar och skämttävlingar. När mörkret började fålla på samlades testdeltagarna kring lägerbfilet, där man talade, sjöng och spelade ända till inemot kl. 10, då festen avslutades.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 8 augusti 1932
N:r 181

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *