På sin sextioårsdag i dag

har riksdagsmannen Gunnar Bodin, Grausne i Lokrume, blivit föremål för hjärtliga och omfattande hyllningar i form av presenter och personliga uppvaktningar. Redan tidigt i morse inleddes uppvaktningarnas rad, då tjänstepersonalen, på Grausne inställde sig för att hylla gin avhållne husbonde och överlämnade till honom ett rökställ. Av landstinget uppvaktades jubilaren med en stor silverbägare med inskription och från Gotlands bank fick 60-åringen mottaga en stor silvertallrik. Från Gotländska lantmännens centralförening överlämnades vidare en stor skål av tenn, och från bondeförbundsvänner och hushållningssällskapet härstädes och dess tjänstemän överlämnades genom riksdagsman Th. Gardell, Gahns, sex små silverpektaler. Hr Gardell framförde även riksdagskamraternas lyckönskningar. Från riksdagens bondeåörbundsgrupp fick jubilaren mottaga ett större schatull med matsilver jämte en textad adress. Av barnen uppvaktades jubilaren vidare med en skrivbordsuppsats av silver, från mejeriet i Tingstäde erhöll han en käpp med silverkrycka jämte blommor, och av sin maka fick hr Bodin på högtidsdagen mottaga en oljemålning av gården Grausne. Ytterligare presenter och blommor ha under dagens lopp rikligen inströmmat, och telegrafiska lyckönskningar från när och fjärran ha givetvis också ingått till Grausne, där i afton jubilaren har en liten festlighet för ett antal inbjudna.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 augusti 1932
N:r 180

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *