Passagerarelista.

Med Visby från Kalmar den 5 aug.; baron Gyllenkrok, kapt. Wachtel, häradsskriv. Nilsson, apot. Andersson, Lindstedt, disp. Slettengren, herrar Ilse med fru, Willborg, Holmbring, Kallzén, Dahlgren, Jakobsson, Ekström, Dahlqvist, Lundgren, Ekman, Lind, Hermes, Svensson, Nilsson, Mohlin, Gerander, Lund, professorskan Assarsson, fruar von Gierkan, Lund, Slettengren, Wilkening, Lindstedt, Cnattingius, Johansson, Lind, Kjellin, Rumby, Appelqvist, Eriksson, Molin, Berglund, fröknar Hesselsten, Bachér, Dahlgren, Hasse, Dickman, Johansson, Dahlberg, Borén, Borgkvist, Söderberg, Andersson, Veltz, Berglund, Sandberg, von Gierkan, Svensson, Johansson, Norstrand, Mogensen, Rasmussen, Holm.

Med Hansa från Nynäshamn den 5 aug.; generaldir. Kuylenstierna, byråchef Aminoff, kammarherre Ahlsell, prof. Wahlberg, kapt. Nyström, överjägmäst. Tisell, baron von Ugglas, arkitekt Friberg, ing. Eklund, byggmäst. Svensson, herrar Wahlberg, Hill, Warholm, Lindell, Holmberg, Blidstedt, Jacobsson, Monsson, Johansson, Karlström, Öberg, Elliott, von Wick, Kammerer, mrs Lincoln, fruar Elliott, Arrento, Wahlberg, Svensson, von Ugglas, Yapp, Lundberg, Cedergren, Holmberg, fröknar Smedsås, Lundeberg, Nilsson, Cooper, Fredriksson, Portensen, Nylander, Hagstedt, Pettersson, Gabrielsson, Worff, Berggren, Lindqvist, Smedsås, Nicholson, Page, Kempf.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 augusti 1932
N:r 179

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *