Körkortsinnehavarna och läkarundersökningen.

Förste provinsialläkaren härstädes Kurt Bergström har i skrivelse, till medicinalstyrelsen ifrågasatt om ej nödvändigheten kräver, att även de personer, som erhåldt körkort före år 1931, underkastas viss kontroll, förslagsvis i form av ny läkarundersökning. Kontrollen anses dock av kostnadeskäl kunna inskränkas till skyldighet för personer, som erhållit körkort före 1931, att på heder och samvete avgiva den nu föreskrivna själv deklarationen, utom i de fall, där fallandesjuka, sinnessjukdom och dylikt medgives i deklarationen. Ifråga om sistnämda fall bör fordras ny fullständig läkarundersökning. Dr Bergström motiverar sitt förslag med att flera nu verksamma förare av motorfordon ej fylla de fordringar med avseende på hälsotillståndet, som man måst ställa på dem.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 augusti 1932
N:r 179

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *