Gotlands valkretsförening av bondeförbundet

har på nomineringsstämma å Stadshotellet i går fastställt partiets kandidatlista till höstens riksdagsmannaval. Man beslöt därvid att gå fram med tvänhe listtyper, den ena upptagrande namnen Th. Gardell, Gans i Näs, Arvid Gardell, Stenstu i Endre, J. O. Geselius, Angelbos i Lärbro, Oscar Thomasson, Kärrmans i Kräklingbo, Arvid Collberg, Nygårds i Follingbo. och Malcus Andersson, Stjärnarve i Eksta. Den andra listan upptager namnen Gottfrid Bendelin, Bengts i Östergarn, Sigurd Hellgren, Pavalds i Lärbro, E. Larsson, Haga i Stånga, L. Pettersson, Nickarve i Vänge, H. Widén, Prästgården i Hogrän, och Axel Sundberg, Oxarve i Hemse. Partibeteckningen är Bondeförbundet under kartellbeteckningen, Gotlands samlingslista.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 augusti 1932
N:r 179

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *