Ett större sommarläger

anordnas fr. o. m. i dag vid Hammars i Lärbro ev I. O. G. T:s ungdomsloger på Gotland. Lägret står under ledning av scoutchefen Einar Qvist från Motala, biträdd av fem gruppchefer och instruktörer av olika slag.
I läget deltaga c:a 250 barin, vilka äro förlagda i ett 50-tal tält och dagarna komma till största delen att tillbringas under badning samt gymnastik och lekar, varjämte instruktion i trafikkultur och livräddning skall lämnas.
Om söndag anordnas en större sommar/est vid lägrets vilket inom parentes sagt är beläget vid en finfin badstrand. Det blir då tal, körsång och sång av barnen, folkdansuppvisning, gotländsk folkmusik, tävlingar och lekar, etc. Lägerledningen, väntar naturligvis att allmättheten skall komma till Hammars i stora skaror om söndag, och först och främst väntar man massbesök av godtemplare samt av barnens anhöriga.

Gotlands Allehanda
Tordagen den 4 augusti 1932
N:r 178

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *