Svenskbyborna firade på måndagen

treårsdagen av sin återkomst till Sverige med en minneshögtid i Stenkumla kyrka. Pastor Hoas höll ett längre tal, vari han erinrade om svenskbybornas tidigare öden och deras tid i Sverige samt manade dem till tacksamhet och förnöjsamhet. Pastor J. Hagner från Stockholm höll ett gediget anförande över ämnet. Är Gud med oss, vanka i då vara mot oss? Den stänningsfulla gudstjänsten avnöts med altartjänst och ett anförande av biskop Rundgren. Efter gudstjänsten samlades man på Snäckarvet gård, där förfriskningar intages och tal hönor av ordföranden i sammanslutningen Kvinnliga missionsarbetare, fröken Anna Beckman, biskop Rundgren och pastor Hoas. ”K. M. A., som för närvarande är mangrant saml, å Fridhem, bjöd på förfriskningarna. På aftonen talade pastor Hoas på Fridhem om den evangeliska rörelsen i Ryssland.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 augusti 1932
N:r 177

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *