Ingen fara med läkarvården vid Fårösund.

Flygstyrelsen har nu till M. O. yttrat sig rörande de av M. O. framställda anmärkningarna mot ordnandet av lärarvården vid de till flygstationen i Fårösund förlagda marinspaspaningskursen och flygskjutskolan. M. O. hade som bekant funnit det anmärkningsvärt, att läkarvården bestredes av en endast tillfälligt på platsen boende läkare.
Beträffande marinspaningskursen fran håller flygstyrelsen, att de i denna deltagande Televerna redan äro utbildade i flygning, varigenom faran för olyckstillbud är mindre överhängande. Det torde därför knappast vara nödvändigt att kommendera en särskild läkare till denna kurs. Vad återangår flygsklutskolan, som började den 1 augusti, har k. m:t anvisat särskilda medel härför, varför särskild läkare kommer att kommenderas till skolan. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 augusti 1932
N:r 176

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *