Besvären hos prövningsnärnden.

Länsstyrelsen i Visby meddelar i en reaogbrelse till k. m:t, att antalet i fjol av länsprövningsnämden handlagda besvär uppgick till 160, varav 18 av beskaffenhet att ha kunnat upptagas i särskild prövningsnämd. År 1932 uppgick antalet besvär till 183, varav 26 handlagts i särskild prövningsnämd.
Landskamrerarens särskilda yrkanden uppgick år 1981 till 123. Efter hand sam taxeringsnämdsordförandena vinna erforderlig rutin minskas ju anledningarna till formella anmärkningar, och dessa ha ju också ej oväsentligt nedgått de senare åren. Varken denna omständighet eller föregående sovring hos taxeringsnämderna — resulterande år 1931 i 3,150 avvikelser från deklarationerna och år 1932 i 3,208 avvikelser — befriar emellertid från den on.fattande eftergranskning, som retages före prövningsnämden. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 augusti 1932
N:r 176

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *