Åttiofem år fyller i morgon

vice häradshövdingen rådman K. G. Tiberg härstädes.
Född i Dörby socken i Kalmar län avlade han 1869 studentexamen och utnämdes efter fullbordade juridiska examina till vice häradshövding samt blev 1879 brottmålsnotarie i Visby och 1881 rådman och notarius publicus härstädes, vadan han sålunda innehaft rådmansbefattningen i något mer än ett halvt sekel. Under en lång följd av år har hr T. därjämte inneihaft en del andra uppdrag, bl. a. har han varit auditör vid dåvarande Gotlands infanteriregemente och ombudsman vid Gotlands hYPoteksförening.
Det är alltså en sällsynt lång och hedrande arbetsdag i stadens tjänst jubilaren kan se tillbaka på. Sina skiftande värv har han städse skött med nit och skicklighet, och förvisso kommer den personligen vänsälle och gemytlige hedersmannen, som ännu är vid full vigör, att på sin högtidsdag i morgon få röna många bevis på uppskattning.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 augusti 1932
N:r 176

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *