Tvisten vid läroverksbygget.

I anledning av ett meddelande från »Platsstyrelsen» som varit synligt i tidningarna få vi härmed be om plats för påpekande av en del fakta.
Vi ha aldrig påstått att grovarbetar-avdelningen icke kunnat skaffa arbetskraft till bygget. Det har hela tiden varit fråga om vana arbetare. och sådana har man inte heller kunnat ställa till förfogande. Arbetsgivaren har förklarat att han hellre önskade anställa syndikalistiska arbetare än taga folk frän fastlandet. Härav kan man förstå att han inte har något arbetarlag som han vill hittaxa. Det var först när grovar.-avdelningen förklarade att den kommo att skaffa folk från fastlandet för att på så sätt hålla syndikalisterna från arbetet, som arbetsgivaren meddelade, att han själv ville sköta den saken.
Man förklarar också att Visby L. S. inte heller har några kompetens arbetare att sända till platsen. Om så är varför då göra sådana ansträngningar för att utestänga L. S. arbetare? Det kan för resten hända att L. S. med, lemmar komma i tillfälle att visa »Platsstyrelsen» sin kompetens vad byggnadsarbete beträffar. Troligt. är väl också att arbetsgivaren själv vet vad slags folk han önskar anställa: att han så småningom tvingats att intaga en del andra är ju sorgligt, men fackföreningarna ha makt till litet av varje.
Något avtal med monopolparagraf är dock icke träffat.
För Visby lokala samorganisation.
Styrelsen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 Juni 1932
N:r 148

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *