Läroverket i Visby.

Adjunktstjänsten i modersmålet, hi stora med samhällslära och geografi vid högre allmänna läroverket i Visby sökel ytterligare av fil. mag:a N. Flensburg i Vänersborg och E. Bording Göteborg.
I sitt nu till k. m:t avgivna förslag till fördelning på de allmänna läroverken av de lektorstjänster, adjunktstjänster och ämneslärarinnebefattmagar, som enligt riksdagens beslut skola nyinrättas, föreslår skolöveretyrelsen, att den efter adjunkten A. Kjellander lediga adjunktstjänsten vid högre allmänna läroverket i Visby från den 1 juli överflyttas till högre allmänna läroverket för gossar i Malmö.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 Juni 1932
N:r 148

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *