Amerikansk författarinna

på rundresa i Sverige.
Bland »Kungsholms» passagerare vid dess ankomst till Sverige härom dagen märktes, enligt en uppgift i Allsvensk Samling, den berömda amerikanska författarinnan mrs Dorothy Fleitman, som skall göra en rundresa genom Sverige, troligen även Gotland, och skriva en bok om landet och folket. I hennes sällskap befinna sig en sjukgymnast, miss von Qualen, och en fotograf, miss Emelie Danielson, vilken sistnämda skall göra illustrationerna till fru Fleitmans arbete. Miss Danielson är bekant
här på Gotland från föregående besök. Hon är född i Amerika, men dotter till en Visbypojke, Albert Danielson, som emigrerade för 45 år sedan. Hon har anseende som en av de förnämsta tidskriftsfotograferna i U. S. A.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 juli 1932
N:r 146

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *