Scoutfest på Klinteberget.

I går hade Klintehamns I. O. G. T.-scouter anordnat sommarfest å Klinteberget, där även en grupp av scouter från Visby på lördagskvällen slagit upp läger. Till festen hade rätt mycket folk från olika håll kommit tillstädes. De närvarande hälsades av ledaren för Klintescouterna, ämnesläraren Karl Kahlström. Som talare medverkade därefter I. O. G. T:s vice scoutchef .Walter Thun311, som redogjorde för I. O. G. T:s scoutverksamhet och av folkskollärare Gustav, EnekVist från Visby, vilken talade över ämnet »Vår tids ungdom». Vidare blev det lägerbål med scoutunderhållning i olika former Och folklekar till de intresserade åskådarres förnöjelse.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 juli 1932
N:r 145

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *