Revolutionen i Siam.

Stockholm, 26 juni. (TT.) Sveriges generalkonsul i Bangkok W. L. Grut framhåller i ett uttalande för D. N., att undlerrättelsen om revolutionen i Siam ej kom överraskande. Redan i april började det gå rykten om revolution. Så småningom föreföll det emellertid som om kupplanerna, skulle självdö, men krisen har nu blivit invånarna för svår, och de ha fått för sig att en omvälvning av statssystemet är det enda botemedlet mot depressionen.
Befolkningen i det lilla landet har litet svårt att förstå att krisens verkningar sträcker sig över hela världen. I stället se de skulden till det onda hos de styrande i landet och anse därför att det är bäst att avlägsna dessa.
Att krisverkningarna varit svåra är ett faktum. Landet lever i realiteten på sin risproduktion, och när priset på denna produkt gått ned avisevärt, har man plötsligt blivit så gott som utan inkomster.
Följden har blivit att staten nödgats införa rätt dryga skatter för ämbetsmännen. Förut har man varit i det närmaste befriad från skatt i Siam — varje vuxen medborgare har fått betala ungefär tio kronor på år.
Några andra utlagor för stat och kommun ha icke förekommit. Nu har det emellertid blivit en rätt dryg skatt, icke blott på inkomster och löner utan även på bostäder och hus. Samtidigt ha, tjänstemannalönerna sjunkit och en hel ,del tjänstemän, huvudsakligast officerare i flottan och armen, ha måst avskedas. Det är också officerarna som gått i spetsen för omvälvningen.
I första hand är det inrikesministern prins Nagarasvarga samt handels- och trafikministern prins Purachatra, känd i Sverige från sitt besök här 1929, mot vilka oviljan visat sig. De äro båda halvbröder till konungen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 juli 1932
N:r 145

Ett svar på ”Revolutionen i Siam.”

  1. Jag forskar om skandinavier i Siam vid förra sekelskiftet och fann av en slump den här sidan när jag sökte information om W.L. Grut. Väldigt roligt se ert initiativ till digitalisering av tidsdokument!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *