Midsommarfesten i Källunge J. U. F:s bygdegård.

Källunge J. U. F:s jordbrukareungdom hade midsommarafton och midsommardagen inbjudit till midsommarfest, efter ett omväxlande och trevligt program. Festen tog sin början Midsommarafton kl. 7 med bindning och resande av majstång, varvid ordf. höll ett anförande om majstångens gamla, traditioner, och utbragte ett fyr-faldigt leve för densamma och ungdomen, som därefter lekte mågra lekar kring majstången.
Midsommardagen började festen kl. 3 med att ordf. akr. Waldemar Ericsson, hälsade alla välkomna till Källunge bygdegård, som nu ligger omgiven av en strålande grönska. Han talade om gamla traditioner om .J. U. F:s uppgifter, både det gäller goda nöjen och nyttiga kunskapers inhämtande.
Härefter höll landstingsmannen och kyrkovärdan Rudolf Bolin, Alva, ett synnerligen intressant medryckande föredrag om våra kolungsliga midsommarminnen och hembygdskärleken. Han talade bl. a. om de midsommarminnen, sam äro förknippada med Engelbrekt, Gustav Wasa och Gustaf II Adolf samt om ett värdigt firande av våra midsommrar, manade av en äkta och trogen hembygskärlek. Det varmhjärtade och väl framförda föredraget belönades med kraftiga applåder, varpå följde »Du gamla, du fria», unisont.
Nästa inslag i festligheterna blev en uppvisning av cykelns utveckling genom. tiderna av cykelfirman Alyhr, Visby. Herr Ivar Alyhr, hans bror och syster jämte ett par av firmans tjänstemän uppträdde på en särskild iordningsställd bana och demonstrerade sex olika cykelmodeller, den äldsta från 1864. Det blev smattrande applåder efter varje uppvisning. Samtliga deltagare i cykelkortegen, voro kostymtrade i dräkter från den tid de olika modellerna voro i bruk. Alyhrarna äro värda ett varmt tack för sina prestationer. Ett tack må också framföras till överstinnan Ella Hellgren, som utlämnat en gammal cykelmodell helt av trä från Fornsalen, vilken särskilt ådrog sig publikens intresse.
Härefter vidtog en teaterföreställning »Födelsedagen», en pjäs i tre akter som spelades på ett förtjänstfullt och humoristiskt sätt och som också belönades med tacksamma applåder.
Kl. 8 höll kyrkoherde Ax. Klint ett stämningsfullt korum med ledning av mildsommardagens text.
Under hela eftermiddagen och kvällen förekom servering, där särskilt en anordnad Mjölkbar, dekorerad med färgrika och vackra mjölk-, ost, och smöraffischer, utgjorde ett dekorativt inslag och som också visade sig i en strykande åtgång av mjölk och ostsmörgäsar. Konditori, skjutbana m. m. saknades icke heller. Musiken till midsommardansen sköttes på ett förtjänstfullt och vackert sätt av hr Gillis Jonassons kapell, Visby, om 4 man.
Källunge J. U. F:s ungdomar äro värda ett särskilt tack för den synnerligen trevliga och lyckade midsommarfesten. Mycket folk hade också kommit tillstädes, ty de uppskatta tydligen Källungejuffarnas fester.
Festkommittén ber också att få meddela, att de tvenne vinstnumren på inträdesbilletterna, gratisresa till St. Karlsö komma att senare meddelas i tidningen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 juli 1932
N:r 145

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *